Currently set to Index
Currently set to Follow

Youtube

 • Nghiên cứu từ khóa theo quy trình ( tab Update Content)
 • Gom từ khóa bằng SERPLAB, order ContentSEO
 • Dùng trình tạo video từ hình ảnh Video Editor có sẵn trên Windows
 • Lên Google Image, tìm 10 tấm ảnh đẹp (có thể search bằng tiếng Anh)
  • Size: Medium
  • User right: Label for reuse with modification
 • Bật Video Editor
  • Tạo Project mới, chèn ảnh
  • Thêm Text. Chọn tấm ảnh đầu tiên là tiêu đề bài viết. VD: Khóa học SEO Quang Silic, kiểu hiệu ứng: Adventure
  • Thêm Music. Chọn Background Music. Chọn một kiểu nhạc ngẫu nhiên
  • Cho video chạy để test thử
  • Xuất video. Chọn Finish Video, độ phân giải 1080
 • Upload Youtube
  • Vào Youtube, chọn Tải video lên
  • Tiêu đề: lấy từ tiêu đề bài viết
  • Mô tả:
   • Chèn bài viết vào
   • Chèn 1 link về trang chủ
   • hashtag: tên thương hiệu,  tên chủ quản, keyword
  • Hình thu nhỏ: chọn ảnh đầu tiên (có chèn TEXT)
  • Thẻ: dùng KeywordAZ, dán từ khóa, chọn Convert Newline to Comma ( dưới 500 ký tự, tầm 20 – 30 từ khóa – xem lại)
  • Ngày và địa chỉ:
   • Ngày điền vào
   • Địa chỉ: dùng Google Map, chèn vào
  • Xuất bản