Setup WordPress

STT Tác dụng Plugin Hướng dẫn Người thực hiện Ghi chú
1 Backup 1 All In One Migration https://huongdan.azdigi.com/knowledge-base/huong-dan-chuyen-website-bang-plugin-all-in-one-migration/ Quang
2 Backup 2 All In One Migration Google Drive Extension https://huongdan.azdigi.com/knowledge-base/huong-dan-chuyen-website-bang-plugin-all-in-one-migration/ Quang Download bản trả phí tại đây: https://tinyurl.com/v5x9rfn
3 Tốc độ 1 LiteSpeed Caches https://wpcanban.com/wordpress/thu-thuat-wordpress/cai-litespeed-cache-cho-wordpress.html Quang LiteSpeed Cache và WP Rocket,
chọn một trong hai
4 Tốc độ 2 WP Rocket https://wpcanban.com/wordpress/thu-thuat-wordpress/huong-dan-cai-dat-va-su-dung-plugin-wp-rocket.html Quang
5 Bảo mật iTheme Security https://thachpham.com/wordpress/wp-plugin/huong-dan-ithemes-security.html Quang
6 Giao diện Classic Editor https://raynoblog.com/wordpress-plugins/trinh-soan-thao-classic-editor-wordpress.html Quang
7 Chống spam Antispam Bee https://blog.ftech.vn/wordpress/chong-spam-binh-luan-cho-wordpress-voi-antispam-bee.html Quang
8 Chèn mã tracking Header and Footer Scripts https://evergreen.edu.vn/chen-ma-schema-wordpress-voi-plugin-header-and-footer-scripts/ Quang
9 SSL Really Simple SSL https://wpcanban.com/wordpress/thu-thuat-wordpress/cai-https-cho-wordpress-nhanh-nhat.html Quang
10 SEO Rank Math https://nguyenhung.net/thiet-lap-plugin-rank-math-seo.html Quang Nếu đã cài Rank Math thì không cài YoastSEO, vì sẽ gây xung đột
11 Thiết kế 1 Elementor https://toihocmmo.com/huong-dan-su-dung-elementor.html Quang
12 Gọi điện ngay All in One Support Button https://nguyenhung.net/tich-hop-nut-lien-he-cho-web.html Quang
13 AMP AMP https://www.hostinger.vn/huong-dan/amp-wordpress/ Quang
14 Bảo vệ bản quyền DCMA Pro https://seoviet.vn/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-dmca/dang-ky-dmca-pro/ Quang Quang sẽ cài đặt, vì hơi phức tạp
15 Thiết kế 2 Shortcodes Ultimate https://huuthuan.net/tao-button-nhan-coupon-bang-shortcodes-ultimate.html Quang
16 Schema WP SEO Structured Data Schema Long
17 Nén ảnh ShortPixel https://thuthuatwp.com/danh-gia-shortpixel-plugin-nen-anh-gia-re-danh-cho-wordpress/ Long API:DTctoEamzCs30gDdj3IG – Bỏ chọn Also include thumbnails, quan trọng