Currently set to Index
Currently set to Follow

Update Content

Ý TƯỞNG TỪ KHÓA

 • Dùng KeywordToolAZ, tìm kiếm từ khóa
 • Dùng Rank Tracker để nhóm từ khóa
  • Vào Keyword Research / Keyword Sanbox
  • Nhập nhóm từ khóa, chỉ chọn Group keywords

 

CONTENT

 • Chỉnh lại tiêu đề + meta description để tăng CTR
  • Tiêu đề: đối tượng + lợi ích sản phẩm + thông tin mới / miễn phí + con số + lời hứa chất lượng + không dùng từ phủ định
 • Chỉnh sửa lại nội dung, viết theo văn phong tự nhiên nhất, hướng người dùng
  • Tham khảo tiêu đề + meta description của đối thủ (bật trình ẩn danh)
 • Bố cục:
  • Cách dòng sau 2 – 3 câu
 • Image:
  • Hình ảnh của từ khóa tiếng Anh, không vi phạm bản quyền
  • Vị trí chèn ảnh: chèn ảnh dưới tiêu đề của mỗi đoạn văn (paragraph)
  • Luôn có mô tả cho mỗi hình ảnh ( chèn trong thẻ caption của hình ảnh)
 • Video:
  • Chèn video doanh nghiệp / kênh thứ 3 uy tín ( báo chí, đài truyền hình…)
  • Mô tả cho video