Currently set to Index
Currently set to Follow

Tối ưu trang chủ

  • Giới thiệu quá trình hình thành phát triển (ngày thành lập công ty)
  • Giới thiệu đội ngũ nhân sự (CEO, nhân viên)
  • Giới thiệu về các sản phẩm chính
  • Giới thiệu về các công trình đã thi công hoặc khách hàng
  • Giới thiệu về các chi nhánh
  • Toàn bộ đều có liên kết nội bộ hoặc outlink tới các sản phẩm