Thông tin chuyển khoản

Chào bạn. Bạn chuyển khoản cho Quang nhé.

  • Trần Ngọc Quang – Vietcombank – 0331000481400 – chi nhánh Sài Gòn, quận 1, HCM.
  • Trần Ngọc Quang – ACB – 5244237 – chi nhánh Tân Định, quận 1, HCM.
  • Trần Ngọc Quang – Techcombank – 19031838447019- chi nhánh Bàu Cát, Tân Bình, HCM.
  • MOMO / Zalo Pay: 0973576158.

Nội dung chuyển khoản:  Họ tên bạn – TOOLSEO – thời gian mua.

Ví dụ: Trần Văn A – TOOLSEO  – 6 tháng.

Sau khi chuyển khoản, bạn cho Quang email, để Quang share thông tin đăng nhập nhé.