Currently set to Index
Currently set to Follow

Tái cấu trúc trang web

  • Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trên thanh menu theo chiều ngang.
  • Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trên thanh menu theo chiều dọc.
  • Nofollow các trang không SEO trên thanh menu.
    • Click vào bài viết cần Noffollow.
    • Kéo xuống phần Rank Math, chọn thẻ Advanced, tick chọn No Follow.
  • Check Link Score ( tab Internal) của Screaming Frog (chọn thêm Crawl Analysis) tối ưu lại theo thứ tự ưu tiên.