Liên kết nội bộ

Nguyên tắc Liên kết nội bộ

 • Bài viết quan trọng hơn cần nhiều liên kết nội bộ hơn.
 • Các bài viết có nội dung liên quan cần liên kết với nhau.
 • Anchortext là từ khóa chính xác.

Điều phối sức mạnh

 • Dán danh sách URL & tiêu đề cần SEO (lấy bên tab KeywordMap) qua tab Internal.
  • Cho mức độ ưu tiên của các URL trên là 1.
  • Lấy thêm trang chủ (nếu có).
  • Loại trừ trùng lặp.
 • Tổng hợp lại URL + tiêu đề từng bài viết trên trang web.
  • Công cụ: plugin Export All URLs / Website Auditor
  • Loại trừ trùng lặp.
 • Phân loại chủ đề của từng bài viết. Hỗ trợ: Data Validation của Excel.
 • Phân loại mức độ ưu tiên của từng bài viết (1,2,3,4…)
  • Tầng 1: trang chủ / PageSEO
  • Tầng 2: bài viết thông tin, nội dung liên quan
  • Tầng 3: bài viết thông tin, nội dung không liên quan
 • Thực hiện các nguyên tắc:
  • Tập trung lực
  • Cân bằng lực
  • Phân tầng lực