KeywordMap

 • Nguyên tắc: mỗi từ khóa thể hiện một mong muốn riêng biệt của người dùng.
 • Sort Keyword theo A&B, remove duplicate.
 • Loại bỏ các từ khóa không liên quan.
 • Nhóm từ khóa
  • Dùng Filter trong Excel, nhóm các từ khóa liên quan (cùng thỏa mãn một mong muốn của người dùng).
 • Kiểm tra nhóm từ khóa
  • Dùng trình duyệt ẩn danh, search TOP 10 URL của từng từ khóa.
  • So sánh TOP 10 URL của các từ khóa với nhau.
   • Nếu trùng 6/10, có thể gom từ khóa.
   • Nếu trùng dưới 3/10, cân nhắc tách.
  • Với web đã SEO
   • Dùng SERPLAB để tracking URL lên TOP của từ khóa.
   • Đánh giá sự phù hợp của từng từ khóa với URL đang lên TOP.