Index Backlink

Tổng hợp Backlink

  • Vào tab SocialBacklink, lưu lại toàn bộ backlink.

 

Tạo Project

  • Tên dự án: nhập đường link trang chủ

 

Submit link

  • Lấy backlink ở tab CheckIndex, dán vào phần Thêm liên kết.

  • Bấm Thêm liên kết.

 

 

Check Index

  • Tick ô trống, chọn Kiểm tra Index tự động.

  • Lưu ý: Chỉ nên check index sau 3 – 5 ngày sau khi submit backlink.

 

Submit lại backlink chưa Index

  • Chọn tab Noindex, hệ thống sẽ hiện các backlink chưa index.

  • Tick ô trống, chọn Submit lại liên kết.