Cách cài đặt Google Search Console

  • Phần Tệp HTML. Kéo xuống dưới, chọn Thẻ HTML. Sao chép mã HTML.

  • Chèn mã HTML vào website (cách làm, xem ở phần ngay bên dưới).
  • Bấm Xác minh.

 

Cách chèn mã HTML vào WordPress

  • Dán mã HTML vào phần Script in header. Chọn Save settings.

Cách chèn mã HTML không phải WordPress

  • Nhờ bên kỹ thuật hỗ trợ (chèn vào thẻ < head>).