Cách cài đặt Google Analytics

 • Truy cập Google Analytics. Chọn Thiết lập miễn phí.
 • Tên tài khoản. Đặt tên gợi nhớ. Ví dụ: Dịch vụ SEO Quang Silic. Nhấn Tiếp.

 • Bạn muốn đo lường chỉ số nào? Chọn Web. Nhấn Tiếp.
 • Thông tin chi tiết thuộc tính
  • Tên trang web. Nhập tên. Ví dụ: Quang Silic.
  • URL trang web . Nhập chính xác địa chỉ URL. Ví dụ: https://www.chateaudelapommeraye.com/
  • Danh mục ngành. Chọn ngành phù hợp. Ví dụ: Bất động sản.
  • Múi giờ báo cáo. Chọn Việt Nam (quan trọng).
  • Okie, Tiếp, Next, Tôi Đồng Ý…

 • Vào phần Thông tin theo dõi – Mã theo dõi. Copy mã theo dõi.

Cách chèn mã HTML vào WordPress

 • Dán mã HTML vào phần Script in header. Chọn Save settings.

Cách chèn mã HTML không phải WordPress

 • Nhờ bên kỹ thuật hỗ trợ (chèn vào thẻ < head>).