Currently set to Index
Currently set to Follow

EAT

Cá nhân

 • Họ và tên (đầy đủ)
 • Ảnh đại diện rõ mặt
 • Chức vụ hiện tại (nhân viên, quản lý, công việc chuyên môn)
 • Đơn vị làm việc (công ty, trung tâm..)
 • Học vị, bằng cấp (nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học, PHD…)
 • Chứng chỉ liên quan (chứng chỉ nghề, chứng chỉ kỹ năng, tin học văn phòng, tiếng anh…)
 • Tiểu sử quá trình làm việc…
 • Thông tin liên lạc: Social (Linkedin, Facebook, Youtube, Email…)
  • Build bộ Social cho cá nhân ( 3 – 5 con, Facebook, Linkedin, Youtube, Twitter…)
 • Tạo một Page chứa thông tin tác giả & danh sách các bài viết của tác giả đó

 

Doanh nghiệp

 • Giới thiệu về doanh nghiệp
  • Ngày thành lập, các sản phẩm chính, số lượng nhân viên, các khách hàng…
  • Định hướng chiến lược
  • Giá trị cốt lõi của công ty
 • Đội ngũ lãnh đạo
  • Họ tên – chức vụ – tiểu sử (như phần thông tin cá nhân)
 • Các địa điểm văn phòng
 • Thông cáo báo chí (báo Việt Nam, báo quốc tế…)
 • Các giải thưởng và danh hiệu