Currently set to Index
Currently set to Follow

Dịch vụ hỗ trợ SEO

 • Mua chung TOOL ( Ahrefs, KeywordIO Tool, Majestics, Register Compass). Trần Lâm, Trần Minh Công. Giá: 150.000 – 200.000 đồng / tháng.
 • Tên miền. Mắt Bão, PA Việt Nam, INET, Go Daddy, NameCheap, NameSILO… Giá: khoảng 200.000 đồng / năm (tên miền quốc tế), 500.000 – 700.000 đồng / năm (tên miền Việt Nam).
 • AZDIGI, Tino Host… Giá : 50.000 – 100.000 đồng / tháng.
 • Nghiên cứu từ khóa. Google Keyword Planner, KeywordIO Tool, Keyword Tool AZ, Ahrefs, Rank Tracker, Google Search Console, LarKeyword…
 • Tracking vị trí từ khóa. SpinEidtor ( 30.000 đồng / tháng), SERPLAB ( 5 USD / tháng, 300 từ)….
 • Audit SEO. Screaming Frog, Website Auditor, URL Profiler…
 • Check đạo văn. Quetext ( 10 USD / tháng, không giới hạn), CopyScape ( tầm 2.000 – 4.000 đồng / 1 lần check), LarContent…
 • Index backlink. Elite Link Indexer ( 10 USD / tháng – 10.000 URL), LarIndex, thằng gì của nước ngoài…
 • Buildlink tự động. GSA Search Engine Ranker, Autopilot….
 • Dịch vụ xác thực Google Map. Thắng Nguyễn.
 • Dịch vụ build social & entity. Phan Tài, Đức, TUPO Media, Đàm Triệu Vinh, RankdSEO….
 • Dịch vụ Backlink PBN. UPTOPZ (BTNRocket), Mr. Nam PBN, Link Management…
 • Textlink báo. Phong Nguyễn, Hường Link Báo, Netlink….