Currently set to Index
Currently set to Follow

BrandKeyword

  • Cài plugin Shortcodes Ultimate
  • Vào bài viết trong URL traffic, bấm Insert Shortcode, chọn Button (chèn vào đầu bài viết).
  • Phần Link:
    • Vào Google, dán Anchortext, copy đường link trên thanh tìm kiếm.
  • Phần Background: chọn màu đỏ / xanh dương.
  • Phần Size: chọn
  • Phần Content: nhập chữ hoa, nhập Từ khóa.