Currently set to Index
Currently set to Follow

Kéo TrafficSEO

  • Vào Ahrefs, nhập Domain đối thủ (danh sách đối thủ, xem trong tab Competitor).
  • Vào mục Organic Keyword, lọc KD = 0, word count >3.
  • Giữ lại hai cột : Keyword + URL.
  • Loại trừ trùng lặp bằng Duplicate ở cột Keyword.
  • Loại bỏ trùng lặp ở cột URL.
  • Viết hàm LEN đo độ dài của từ khóa ( update quan trọng ngày 10/05/2020).
  • Sort lại theo độ dài từ khóa.