ContentTraffic Sport360

  • Vào tab URLContentTraffic (hiện có 55 bài)
  • Vào phần https://thethao87.com/wp-admin/edit.php, tìm tên bài viết tương ứng dựa trên URL cũ.
    • Ví dụ: Search từ khóa côn nhị khúc giá rẻ tập võ.
  • Gỡ bỏ các liên kết nội bộ.
  • Tick chọn bài viết vào thư mục ContentTraffic để sau này index (bỏ chọn tick các thư mục cũ).
  • Lưu lại đường dẫn của URL mới.
  • Vào mục redirect của Sport360: https://sport360.vn/wp-admin/tools.php?page=redirection.php, 301 redirect từ URL cũ sang URL mới.