Currently set to Index
Currently set to Follow

ContentSEO

ContentSEO 1

 • Dùng SERPLAB, tracking vị trí từ khóa và URL đang lên TOP
 • Đếm số lần xuất hiện của từng URL, sắp xếp thứ tự ưu tiên
 • Đưa các từ khóa cùng thuộc 1 URL vào Keyword Planner của Rank Tracker
 • Vào Keyword Sandbox, lên ý tưởng dựa vào kết quả nhóm từ khóa của phần mềm

 

ContentSEO 2

 • Dựa vào ngữ nghĩa từ khóa
 • Nhập từ khóa vào KeywordIO Tool.
 • Gom nhóm ý tưởng từ các từ khóa ( tạm thời lấy 3 ý thôi).
 • Note: có thể copy & paste từ khóa gợi ý, thay vì gõ lại để đỡ mỏi tay 

Từ khóa chính xác: văn phòng chia sẻ

 

ContentSEO 3

 • Dựa vào nhu cầu của khách hàng thể hiện qua mỗi từ khóa
 • Dựa vào sự khác biệt về sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp
 • Dựa vào cấu trúc 5W – 1H ( What, Who, When, Where, Why, How)
 • Dựa vào phân tích đối thủ
 • Yêu cầu nội dung: không đạo văn, khác biệt (văn phong, ý tưởng mới), thường xuyên cập nhật nội dung