Currently set to Index
Currently set to Follow

Competitor

 • Nguyên tắc: mỗi từ khóa, sẽ có một tập đối thủ khác nhau.
 • Xác định đối thủ
  • Lựa chọn từ 15 – 20 từ khóa có lượng tìm kiếm cao.
  • Dùng trình duyệt ẩn danh, tìm TOP 10 URL đối thủ. Tool: SERPLAB.
  • Tìm domain đối thủ từ URL. Tool: WSC.
  • Hàm đếm: COUNTIF.
  • Note: Dùng SERP  Exports để có tốc độ nhanh hơn 
 • Phân tích đối thủ về mặt SEO
  • Số lượng, chất lượng nội dung
  • Số lượng, chất lượng link
  • Năng lực của team SEO đối thủ
  • Tool: Batch Analysis của Ahrefs
 • Phân tích đối thủ tổng quát (6Ps)
  • Phân loại đối thủ ( trực tiếp, gián tiếp)
  • Sức mạnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm
  • Định vị thương hiệu
  • Giá cả
  • Các kênh đầu tư marketing (online, offline)
 • Xác định điểm mạnh & điểm yếu đối thủ , lên phương án hành động
 • Mức độ cạnh tranh SEO. Xem xét số RefDomain:
  • Nếu RefDomain < 50: thị trường dễ, cần 1 SEOer newbie
  • Nếu 50< RefDomain < 100: cạnh tranh trung bình, cần 1 SEOer có kinh nghiệm
  • Nếu 100< RefDomain < 200: cạnh tranh cao, cần 1 SEOer cứng + 1 SEOer hỗ trợ
  • Nếu RefDomain > 200: cạnh tranh rất cao, cần 2 SEOer cứng / 1 SEO Leader + 2 SEOer hỗ trợ