Currently set to Index
Currently set to Follow

Chương trình học SEO

Các kênh hỗ trợ SEO

FILE QUẢN LÝ DỰ ÁN SEO (MẪU)

FILE NỘP BÀI TẬP VỀ NHÀ

 

Chương trình học SEO

Buổi 1: Nghiên cứu thị trường

 • Nghiên cứu tổng quan thị trường:
  • Thông tin doanh nghiệp
  • Thông tin sản phẩm, dịch vụ chính
  • Chân dung khách hàng
  • Các đối thủ (trực tiếp, gián tiếp)
  • KPI mong muốn (traffic, vị trí từ khóa, đơn hàng, sự phổ biến thương hiệu…)
  • Các vấn đề đang gặp phải
 • Đề xuất các từ khóa gợi ý dựa trên nghiên cứu thị trường

 

Buổi 2: Nghiên cứu từ khóa

Sửa bài tập buổi Nghiên cứu thị trường

 • Phân loại từ khóa: từ khóa gốc, từ khóa đồng nghĩa / liên quan, từ khóa dài (long tail).
 • Dùng  Google Keyword Planner, tìm nhóm từ khóa đồng nghĩa + liên quan.
  • Tài khoản mới: chọn Tài khoản Google Ads mới / Chuyển sang chế độ chuyên gia / Tạo tài khoản mà không cần tạo chiến dịchHướng dẫn.
  • Nên check Volume Search của từ khóa trước khi tìm từ khóa dài.
 • Dùng KeywordIO Tool, hoặc KeywordTool AZ để tìm nhóm từ khóa dài.
 • Công cụ hỗ trợ

 

Buổi 3: Phân tích đối thủ SEO

 • Nguyên tắc: mỗi từ khóa, sẽ có một tập đối thủ khác nhau.
 • Công cụ hỗ trợ Ahrefs
 • Cách tìm đối thủ:
  • Dùng trình ẩn danh, tìm TOP 10 URL của từng từ khóa, từ URL lọc lấy Domain đối thủ
 • Phân tích SEO: Số lượng RefDomain  + RefBacklink + Số lượng bài viết
 • Phân tích tổng thể: Thương hiệu  + Digital Marketing tổng thể
 • Mức độ cạnh tranh SEO. Xem xét số RefDomain:
  • Nếu RefDomain < 50: thị trường dễ, cần 1 SEOer newbie
  • Nếu 50< RefDomain < 100: cạnh tranh trung bình, cần 1 SEOer có kinh nghiệm
  • Nếu 100< RefDomain < 200: cạnh tranh cao, cần 1 SEOer cứng + 1 SEOer hỗ trợ
  • Nếu RefDomain > 200: cạnh tranh rất cao, cần 2 SEOer cứng / 1 SEO Leader + 2 SEOer hỗ trợ

 

Buổi 4: Tạo bộ KeywordMap 

Sửa bài tập buổi Nghiên cứu từ khóa

 • Test cho 50 từ khóa.
 • Lọc từ khóa: Loại bỏ trùng lặp, sort A & B, loại bỏ từ khóa đối thủ, từ khóa không liên quan, từ khóa có lượng tìm kiếm quá thấp (có thể dùng Filter).
 • Nguyên tắc: mỗi từ khóa thể hiện một mong muốn riêng biệt của người dùng.
 • Dùng Filter trong Excel, nhóm các từ khóa liên quan (cùng thỏa mãn mong muốn của người dùng).
 • Kiểm tra nhóm từ khóa
  • Dùng trình duyệt ẩn danh, search TOP 10 URL của từng từ khóa.
  • So sánh TOP 10 URL của các từ khóa với nhau.
   • Nếu trùng 6/10, có thể gom từ khóa.
   • Nếu trùng dưới 3/10, cân nhắc tách.

 

Buổi 5: Lên plan ContentSEO 

Sửa bài tập buổi KeywordMap 

Nhắc các bạn T2 tuần sau nghỉ

 • Tìm insight (mong muốn) của khách hàng, dựa vào hiểu biết ngành nghề của mình + phân tích đối thủ
 • Từ insight khách hàng, lên plan nội dung chi tiết

 

Buổi 6:  Tối ưu SEO Onpage

OnpageSEO

 • Tiêu đề: chứa từ khóa + hấp dẫn người dùng. Tham khảo.
 • Meta description: chứa từ khóa + trả lời ngắn gọn được mong muốn người dùng.
 • Đoạn mở đầu: chứa từ khóa + tóm tắt nội dung của bài viết.
 • Các thẻ H (H2, H3…): tóm tắt được nội dung đoạn + chứa từ khóa chính xác / biến thể.
 • Bố cục: ưu tiên dùng câu ngắn, đoạn văn ngắn.
 • Liên kết nội bộ: làm riêng trong phần Liên kết nội bộ.
 • Định danh thương hiệu.
 • Outlink: có outlink ra trang uy tín cùng lĩnh vực (từ 3 – 4 link/ bài viết 800 – 1.000 từ).
 • Hình ảnh: có hình ảnh minh họa, 3 – 4 tấm bài viết 800 – 1.000 từ.
 • Video: chèn video Youtube, ưu tiên video của doanh nghiệp.

 

Buổi số 7: Tối ưu liên kết nội bộ và điều phối anchortext

Sửa bài tập buổi ContentSEO

Nguyên tắc Liên kết nội bộ

 • Bài viết quan trọng hơn cần nhiều liên kết nội bộ hơn.
 • Các bài viết có nội dung liên quan cần liên kết với nhau.
 • Anchortext là từ khóa chính xác.

Điều phối sức mạnh

 • Dán danh sách URL & tiêu đề cần SEO (lấy bên tab KeywordMap) qua tab Internal.
  • Cho mức độ ưu tiên của các URL trên là 1.
  • Lấy thêm trang chủ (nếu có).
  • Loại trừ trùng lặp.
 • Tổng hợp lại URL + tiêu đề từng bài viết trên trang web.
  • Công cụ: plugin Export All URLs / Website Auditor
  • Loại trừ trùng lặp.
 • Phân loại chủ đề của từng bài viết. Hỗ trợ: Data Validation của Excel.
 • Phân loại mức độ ưu tiên của từng bài viết (1,2,3,4…)
  • Tầng 1: trang chủ / PageSEO
  • Tầng 2: bài viết thông tin, nội dung liên quan
  • Tầng 3: bài viết thông tin, nội dung không liên quan
 • Thực hiện các nguyên tắc:
  • Tập trung lực
  • Cân bằng lực
  • Phân tầng lực

 

Anchortext

 • Xác định chủ đề của PageSEO (dựa vào cột Chủ đề)
 • Tìm bài viết cùng chủ đề với PageSEO (dựa vào cột Chủ đề)
 • Bắn anchortext là từ khóa chính xác về PageSEO

 

Buổi số 8. Lên KPI, kế hoạch SEO, và tính toán chi phí dự án SEO

Sửa bài tập buổi Liên kết nội bộ

Các số liệu & đo lường

 

Khối lượng công việc

 • Phân tích khách hàng, sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu từ khóa SEO.
 • Xác định và phân tích đối thủ SEO.
 • Tạo bộ KeywordMap.
 • Tối ưu SEO Onpage & Content SEO.
 • Tối ưu Liên kết nội bộ.
 • Build Social.
 • Tạo Google Map & tối ưu Local SEO.
 • Link Building.
 • Audit Technical, Content và Backlink SEO (với dự án đã tiến hành).

 

Chi phí dự án

Tính theo một trong hai cách:

 • Tính theo thời gian.
 • Tính theo modun công việc.
 • Chi phí cho thứ 3 (outsource content + backlink, mua backlink, mua tool, hosting…).

 

Tự làm vs thuê ngoài?

 • So sánh về thời gian, chi phí ( + chi phí cơ hội), tiền công, độ rủi ro…