Cách đăng nhập công cụ SEO

Đăng nhập tài khoản

  • Đăng nhập vào http://tool.buyseotools.io/
  • Tài khoản: Email đăng ký. Pass: 123456 (xem trong file Link tài khoản công cụ SEO).

Cách vào KeywordIO Tool

  • Click vào ô Link 1. Tài khoản và mật khẩu đăng nhập sẽ hiện ra.

  • Đăng nhập vào KeywordIO Tool tại đây: https://keywordtool.io/
  • Vào phần Login, nhập email và mật khẩu lấy ở phần trên.

  • Lưu ý:Nếu đang sử dụng bị out tài khoản, bạn dùng tài khoản khác đăng nhập lại.

 

Cách vào Ahrefs

  • Click vào ô Check Now (Ahrefs).

  • Nhấn tiếp vào ô Truy cập vào Ahrefs Tools.

  • Đăng nhập thành công, màn hình sẽ như sau.

Bảng giá AhrefsKeywordIO Tool.