Cách build link

 • Chọn một đoạn ngắn trong bài viết, sau đó viết lại mô tả tầm 2- 3 dòng. Ví dụ: Chọn mục Quy trình báo giá SEO. Lưu ý: viết lại nội dung, không được copy – paste (dễ bị phạt duplicate content).
 • Đăng bài với thứ tự sau:
  • Đoạn mô tả ( từ 2 – 3 dòng).
  • Gắn hastag (có sẵn trong cột hastag).
  • Chèn ảnh vào bài viết (để tránh bị phạt spam).
  • Chèn link về bài viết.

 • Copy link bài viết, dán vào cột backlink.
 • Lưu lại ngày & tên bạn buildlink.