Buildlink Youtube

  • Truy cập Magisto. Tạo tài khoản, liên kết kênh Youtube. Lưu ý: Dùng tài khoản GMAIL buidlink để liên kết, không dùng GMAIL cá nhân.
  • Chọn Make a video, chọn tiếp Make a new video.

  • MEDIA. Chọn upload ảnh lên. Tầm 3 – 5 tấm ảnh của doanh nghiệp, nội dung liên quan.

  • EDITING STYLE. Chọn 1 style mà bạn thích. Ví dụ: Chọn gói Let’s Party. Lưu ý: Không chọn style có hình màu ở cuối bên phải, vì đó là gói trả phí.

  • MUSIC. Chọn gói bất kỳ. Ví dụ: Feel The Beat.
  • Đặt tên video. Ví dụ: Quy trình báo giá dịch vụ SEO Quang Silic.
  • Chọn Share lên Youtube.

  • Phần Description, điền nội dung buildlink.

  • Lên kênh Youtube, lưu lại đường link.