Buildlink Reddit

  • Vào Reddit. Chọn New Post.

  • Build backlink. Sau đó chọn Post.

  • Lưu ý: Chọn bài trong mục cá nhân.