Build link hệ thống

 

Ưu tiên buildlink

  • Sort URL 2, Filter URL đã lên đúng  (YES)

 

Build link

  • Chọn trang web trust cao + chủ đề liên quan nếu có
  • Chọn Page có traffic cao (dùng Ahrefs để check)
  • Số lượng link: 2 link / domain, mỗi link 1 anchortext chính xác
  • Cú pháp chọn trang: từ khóa + site:domain