Book báo Global

Chuẩn bị các thông tin sau:

 • Website:
 • Anchortext:
  • Tên thương hiệu (có dấu)
  • Tên thương hiệu (không dấu)
  • Tên miền domain (viết liền không dấu)
  • View Here
  • Click Here
 • Địa chỉ trên trang web:
 • Số điện thoại liên lạc trang web:
 • File hình ảnh logo/ brand (upload lên Google Photo rồi lấy link qua)
 • Link Facebook:
 • Link Twitter, Youtube, Medium, Pinterest, Scoop.it:

Đơn vị cung cấp dịch vụ: https://armorr.spp.io/order/5M6N3M