Currently set to Index
Currently set to Follow

Backlink PBN

 • Dùng SERPLAB, tracking vị trí từ khóa SEO.
 • Viết hàm đếm số lần xuất hiện các URL đang lên TOP.
 • Chọn 5 URL có số lượng xuất hiện cao nhất.
 • Phân bổ anchortext
  • Trang chủ: từ khóa thương hiệu + từ khóa tên miền.
  • Các trang còn lại:
   • 2 anchortext là từ khóa ngắn, không dấu (dùng SERPLAB để tracking lại).

Đơn vị cung cấp: https://armorr.spp.io/order/290adba6

Bên anh Nam PBN: https://pbn.vn/bang-gia-guest-post/